КАКВО ПРОДАВАМЕ

 

Ние предлагаме на своите клиенти употребявани компютри, монитори, лаптопи, смартфони, компютърна периферия и аксесоари. Компютърната техника, която продаваме е употребявана в големи световни корпорации и свалена от там след краткия срок на експлоатация, нормален за развитите икономики. Възможно е в асортимента да срещнете и чисто нови продукти.

 

След като техниката бъде внесена в България, тя преминава пълна проверка в нашия сервиз. Едва след извършването на множество тестове на всички компоненти и изправността на функционирането на дадения продукт, той бива пуснат за продажба. Възможно е да има някаква незначителна забележка по външния му вид, като това винаги е упоменато в описанието му, но функционално винаги работи без проблеми.

 

Компютърната техника, която предлагаме, е от висок бизнес клас и се отличава качествено от потребителския клас, който се предлага масово в българската търговска мрежа. Продуктите, които ще намерите в нашия магазин, са асемблирани в заводите на световните лидери в производството на компютърна техника, което гарантира тяхното най-високо качество.

 

Компютрите и лаптопите, които продаваме са без операционна система (с изключение на смартфоните и продуктите на Apple), като имате възможност да заплатите за легален Windows. В този случай получавате лицензирана операционна система, която не е в разрез със законите на Република България и международното право, освен това е по-сигурна, по-стабилна, по-функционална и с възможност за планови обновявания (update-и).

 

Част от компютърната техника, която предлагаме, се разделя на класове, както следва:

 

I. Лаптоп

А клас

Лаптоп, класифициран като А клас:

1.     Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплея в работещо състояние.

2.     Няма липсващи елементи като лайсна на индикаторни диоди и др.; няма счупвания около портовете – липсващи парченца или пукнатини, които да нарушават естетическото и нормално ползване на артикула.

А минус клас

Лаптоп, класифициран като А минус (-) клас:

3.     Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.

4.     Възможни са забележки по корпус вследствие на транспорт или употреба, които са абсолютно незначителни и/или трудно забележими като пукнатини, малки отчупени парченца и др.

В клас

Лаптоп, класифициран като В клас:

5.     Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по дисплей в работещ режим.

6.     Възможно е да има липсващи декоративни елементи, невъздействащи на функционалността на артикула, като например: капачета на панти, уплътнителни пластини към батерия, лайсна на индикаторните диоди, счупени зъбчета на охлаждащите решетки, пукнатини или счупвания по корпуса.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

7.     Всички лаптопи, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

8.     Износеността и степента на употреба, както и липсата на абсолютно незначителни елементи като уплътнителни гумички, капачета и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.

9.     Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.

10.  Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.

Батерия на лаптоп

11.  Дефектна батерия (Defect) – дефектна е батерията, която не е в състояние да издържи повече от 5 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

12.  Слаба батерия (Weak) – слаба батерия е тази, която не е в състояние да издържи повече от 29 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

13.  ОК батерия (OK) – батерия, която е в състояние да издържи повече от 30 мин. в работен режим при хардуерен тест на RAM памет.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

·        Времетраене на работа на батерията, различно от горепосочените. Издръжливостта на батерията за лаптоп варира в зависимост от: начина, по който се използва лаптопът; дали режимът на пестене на електроенергия е включен; размерът на паметта и на екрана; типа процесор и видеокарта; операционната система; енергопреносната мрежа; начина на поддържане на лаптопа от притежателя му; климатични условия като влажност, температура на въздуха и т.н.

II. Монитор

А клас

Монитор, класифициран като А клас:

1.     Работи според предназначението си и няма фронтално видими забележки по дисплей в работещ режим.

А минус клас

Монитор, класифициран като А минус (-) клас:

2.     Работи според предназначението си, като е възможно да има незначителна/и забележка/и по корпус и/или дисплей фронтално в работещ режим – трудно забележими и/или почти незабележими или виждащи се само под определен ъгъл и/или само при определена осветеност.

В клас

Монитор, класифициран като В клас:

3.     Работи според предназначението си, като е възможно да има фронтално видима/и забележка/и по корпус и/или дисплей, които са изразени и видими в работещ режим.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

4.     Всички монитори, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

5.     Забележки по дисплей в работещ режим, видими само под много голям ъгъл, както и следи от употреба по корпуса на монитора.

6.     Наличието на изгорели пиксели или съб-пиксели, когато са до десет броя на целия екран.

III. Компютър

А клас

Компютър, класифициран като А клас:

1.     Работи според предназначението си и е без забележки по корпус като счупени участъци и др.

В клас

Компютър, класифициран като В клас:

2.     Работи според предназначението си, като е възможно да има забележка/и по корпус като: липсващи или счупени елементи на кутията или малки пукнатини, които грубо нарушават само естетическия вид на артикула. Например – счупен или пукнат преден панел.

3.     Работи според предназначението си, като е възможно да има забележки по външните портове като: PS2, VGA,USB конектори и др.

Не са критерии и не се взимат под внимание:

4.     Всички компютри, независимо от какъв клас са, е възможно да имат следи от инвентаризационни знаци по корпуса (RSM – removed security mark).

5.     Износеността и степента на употреба, в това число липсата на декоративни и уплътнителни елементи като крачета, капачета, гумички и др., които не влияят на нормалното ползване на артикула.

6.     Неработещ фабрично или сервизно запечатан порт, например: locked USB.