Гаранционен срок

Настолни компютри/работни станции/

Без операционна система - 12 месеца стандартна гаранция.

С операционна система Windows 18 месеца стандартна гаранция.

Монитори

Клас А и А- 12 месеца стандартна гаранция.

Клас B - 6 месеца стандартна гаранция.

Преносими компютри (лаптопи)

Клас А и А- 12 месеца стандартна гаранция.

Клас B - 6 месеца гаранция

 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционното обслужване се извършва единствено в сервиза на „Диджитъл Клауд“ ЕООД.В случай на нередност в работата на закупената техника, е необходимо да се свържете с нас по телефон или e-mailГаранционното обслужване се извършва в срок до 30 дни, като екипът на Диджитъл Клауд ЕООД се старае той да е много по-кратък. Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя. Куриерската услуга, в случай на нужда от гаранционно обслужване, е за сметка на клиента , като е необходимо предварително да се свържете с нас по e-mail или телефон. “Диджитъл Клауд“ ЕООД не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители.

ОТКАЗ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Отказ да бъде ремонтиран или заменен продукт може да настъпи в следните случаи:

Нарушение на целостта на гаранционните стикери и опити за ремонтиране извън сервиза на Диджитъл Клауд ЕООД

Неправилна експлоатация на техниката

Токови удари и повреди в следствие на включване към неизправна инсталация

Механично нараняване (изпускане, удари и др.) и заливане с течности

Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване

Неподходящо съхранение във влажни и замърсени помещения

Повреди, причинени от вируси

Използване на некачествени консумативи при експлоатация на техниката

Природни бедствия и други събития, независещи от „Диджитъл Клауд“ ЕООД

СЕРВИЗ

Контакти: гр. Ямбол

E-mail: shop@digitalshop.bg