Всеки продукт в Digitalshop.bg се предлага с до 18 месеца гаранция. Консумативи като батерии, зарядни за лаптоп са с гаранционен срок от 30 дни.

При възникване на проблем със закупена техника, свържете се с нас възможно най-бързо по телефон, имейл или чрез Системата за поддръжка. Много проблеми успяваме да разрешим по телефона или дистанционно, чрез получаване на достъп до Вашия компютър. Гаранционен срок

1. Настолни компютри/работни станции/

    -    Без операционна система - 12 месеца стандартна гаранция.

    -    С операционна система Windows 18 месеца стандартна гаранция.


2. Монитори

    -    Клас А и А- 12 месеца стандартна гаранция.

    -    Клас B - 6 месеца стандартна гаранция.


3. Преносими компютри (лаптопи)

    -    Клас А и А- 12 месеца стандартна гаранция.

    -    Клас B - 6 месеца гаранция


4. Принтери, Таблети, Телефони, Аксесоари и части

    -    Клас А 6 месеца стандартна гаранция 


5. Батерии за лаптоп, зарядни за лаптоп

    -    1 месец гаранция


УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционното обслужване се извършва единствено в сервиза на „Диджитъл Клауд“ ЕООД.В случай на нередност в работата на закупената техника, е необходимо да се свържете с нас по телефон, e-mail или чрез Системата за поддръжка. Гаранционното обслужване се извършва в срок до 30 дни, като екипът на Диджитъл Клауд ЕООД се старае той да е много по-кратък. Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя. Куриерската услуга, в случай на нужда от гаранционно обслужване, е за сметка на клиента , като е необходимо предварително да се свържете с нас . “Диджитъл Клауд“ ЕООД не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители.


Стъпки при подаване на заявка за сервиз чрез Системата за поддръжка на Digital Shop при нужда от гаранционно или извън гаранционно обслужване:

1. Вход в системата

2. Тема - кратко заглавие на проблема

3. Детайли - описвате детайлно проблема

3. Избирате приоритет на проблема

4. Ако нямате създаден профил, системата ще ви предложи да създадете такъв с цел по - лесно проследяване на заявките. 

    -    Въвеждате потребитеско име

    -    Въвеждате email

    -    Въвеждате парола

    -    Ако имате създаден профил, трябва да се логнете.

5. Изпрати - подавате заявката за сервиз

След като изпратите Вашата заявка, наш сервизен специалист ще я обработи и ще се свърже с Вас.

Можете да следите статуса на подадените от Вас заявки в профила си.


ОТКАЗ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Отказ да бъде ремонтиран или заменен продукт може да настъпи в следните случаи:

    -    Нарушение на целостта на гаранционните стикери и опити за ремонтиране извън сервиза на Диджитъл Клауд ЕООД

    -    Неправилна експлоатация на техниката

    -    Токови удари и повреди в следствие на включване към неизправна инсталация

    -    Механично нараняване (изпускане, удари и др.) и заливане с течности

    -    Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване

    -    Неподходящо съхранение във влажни и замърсени помещения

    -    Повреди, причинени от вируси

    -    Използване на некачествени консумативи при експлоатация на техниката

    -    Природни бедствия и други събития, независещи от „Диджитъл Клауд“ ЕООД


КАКВО Е УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ?

Удължената търговска гаранция осигурява допълнителна гаранция от една или две години в сравнение със законовия гаранционен срок. Това е допълнителна услуга, която се заплаща от клиентите на Digital Shop.


УСЛОВИЯ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ:

Търговска гаранция се дава само за хардуерни повреди и осигурява безплатен ремонт в срок от 30 дни. Ремонтът обезпечава пълната хардуерна функционалност и работоспособност на продукта и не включва почистване, настройване на софтуер, подръжка или техническа помощ, освен ако не е предвидено друго в отделен договор за услуга. Гаранцията не покрива софтуер, части и консумативи като клавиатури, батерии и адаптери, тонер касети, мастилници и др.

Гаранцията на LCD мониторите и екраните важи според стандарта ISO 9241307: 2008 за допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела. Според този стандарт гаранция се признава ако монитора има повече от 3 светещи или несветещи пиксела, или повече от 7 субпиксела по целия екран ( за 17” модели, за 19” съответно допустимото количество е поголямо). За повече информация , се обърнете към търговците.

Дефекти, възникнали по време на периода на удължената гаранция се коригират чрез ремонт на засегнатите компоненти или чрез заместването им. Ако такава поправка е невъзможна или ремонта продължи повече от 30 дни, продукта следва да се замени с идентичен продукт със сходни харектеристики и функции, най-малко равни на оригиналният продукт.

Клиентът има право да поиска замяна на продукта и ако в интервал от шест месеца продукта премине три повторни ремонта.

Продуктът получен като замяна, се ползва от покритието на удължена гаранция до изтичане на първоначалният срок, за който е закупена услугата;

„Digital Shop“ не носи отговорност, ако в случай на повреда на продукта се стигне до загуба на информация или данни, както и за всички вреди понесени от получателят поради такива загуби и единственото им задължение е да се ремонтира/замени дефектиралият компонент или продукт;

ИЗРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Удължената търговска гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неуторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; изтрити лепенки на устройствата, вследствие многократен монтаж и демонтаж; природни бедствия, пожар, наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. Посочените по горе случаи освобождават „Digital Shop“ от всякакви отговорности. Софтуерните проблеми не са гаранционни!

Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, след изтичане на стандартната гаранция

След изтичане срока по стандартната гаранция, заявлението по настоящият сертификат е обвързващо само с ремонта и/или замяната на удостоверените продукти и същото не може ползва от Клиента, като допълнително основание за разваляне на договора за покупкопродажба на сочените продукти и възстановяване на заплатената по тях сума.

Удължената гаранция може да бъде закупена и след доставката на продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-малко 6 месеца преди изтичане на търговската или законова гаранция на продукта и продукта да бъде прегледан от оторизирания сервиз на Digital Shop. В конкретни случаи е възможно преди закупуване на удължената търговска гаранция, да бъде направена профилактика на продукта. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна гаранция, ако продукта не отговаря на условията за ползване на Digital Shop.

ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА

Клиентът може да откаже удължена търговска гаранция и да изиска възстановяване на сумите не покъсно от 14 дни от датата на покупка и само ако не са ползвали сервиз по време на този период. Искането за отказ трябва да бъде направено от крайния клиент, в писмена форма или чрез електронна поща на адрес office@digitalshop.bg, не покъсно от 14 ден от датата на продажба на услугата Удължена търговска гаранция.

ОБСЛУЖВАНЕ НА УДЪЛЖЕНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Удължената търговска гаранция се обслужва от оторизирания от Digital Shop сервиз: Диджитъл Клауд ЕООД с адрес: гр. Ямбол ул. Руен 74


СЕРВИЗ

Контакти: гр. Ямбол

Телефон: 0893 00 67 54

E-mail: shop@digitalshop.bg